Zostań uczestnikiem PKO TFI

I.Dane osobowe
II.Oświadczenie o rezydencjach podatkowych
III.Adresy
IV.Kwestionariusz odpowiedniości
V.Rejestr
VI.Rachunek bankowy
VII.Podsumowanie
VIII.Pełnomocnictwo
IX.Pouczenia
X.Oświadczenia
VIII.Oświadczenia