PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZNE LOGOWANIE

 • Upewnij się, że jesteś na stronie: https://i-fundusze.pl/mstfi, zabezpieczonej ikonką zamkniętej kłódki.
 • Sprawdź poprawność certyfikatu bezpieczeństwa – klikając dwukrotnie w ikonkę kłódki sprawdzisz czy zakupu certyfikatu dokonał PKO BP Finat sp. z o.o. świadczący usługi agenta transferowego dla funduszy MS TFI.
 • Chroń dane do logowania (login i hasło) – zachowaj dyskrecję wprowadzając dane uwierzytelniające do serwisu.
 • Zawsze czytaj ostrzeżenia przeglądarki o błędnym certyfikacie.
 • Po zalogowaniu nie odchodź od komputera, po zakończeniu pracy z serwisem – wyloguj się i zamknij przeglądarkę.
 • Jeżeli jakikolwiek element serwisu wzbudzi Twoje wątpliwości – NIE LOGUJ SIĘ! I natychmiast skontaktuj się z naszym konsultantem pod numerem 22 539 23 45.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO IAT !

 • Wprowadzaj adres serwisu internetowego IAT ręcznie.
 • Upewnij się, że jesteś na stronie: https://i-fundusze.pl/mstfi i adres zaczyna się od: https://
 • Uważnie czytaj komunikaty i powiadomienia pojawiające się w trakcie logowania i korzystania z serwisu.
 • Sprawdź czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się ikonka zamkniętej kłódki – sygnalizuje ona, że strona jest zabezpieczona certyfikatem z szyfrowanym połączeniem. W zależności od przeglądarki, ikonka kłódki może się pojawić w pasku adresu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu:
 • Sprawdź poprawność certyfikatu bezpieczeństwa – po dwukrotnym kliknięciu w ikonkę kłódki istnieje możliwość wyświetlenia ogólnych oraz szczegółowych informacji o certyfikacie. W szczegółach certyfikatu znajdziesz informację, że został on wystawiony dla domeny: https://i-fundusze.pl/mstfi. Możesz się również dowiedzieć, że zakupu certyfikatu dokonał PKO BP Finat sp. z o.o., który świadczy usługi agenta transferowego dla funduszy MS TFI.
 • Nie ignoruj pojawiających się w przeglądarce komunikatów o alertach bezpieczeństwa.
 • Stosuj bezpieczne hasło – unikaj prostych do odgadnięcia haseł słownikowych oraz haseł zawierających imiona, nazwiska, daty urodzenia, łatwe do odgadnięcia sekwencje (np. qwerty, 12345678). Upewnij się, że w przeglądarce wyłączona jest funkcja zapamiętywania haseł internetowych. Okresowo zmieniaj hasło!
 • Nie stosuj tego samego hasła do innych serwisów, usług i poczty elektronicznej!
 • Nigdy nie udostępniaj osobom trzecim identyfikatora i hasła dostępu! Nigdzie ich nie zapisuj.
 • Wpisując hasło i identyfikator do serwisu zachowaj dyskrecję i upewnij się, że nikt Cię nie obserwuje.
 • Nie loguj się do serwisu na ogólnie dostępnych i niesprawdzonych komputerach, np. w kawiarenkach internetowych, hotelach. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania!
 • Nie instaluj na żądanie dodatkowego oprogramowania na komputer, tablet lub telefon – złośliwe oprogramowanie lub aplikacja mogą umożliwić przejęcie kontroli nad Twoim urządzeniem.
 • Korzystaj z legalnego oprogramowania i na bieżąco je aktualizuj – w szczególności system operacyjny, program antywirusowy oraz rekomendowaną przeglądarkę.
 • Pamiętaj! Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości przerwij korzystanie z serwisu i skontaktuj się z naszym konsultantem telefoniczne pod numerem 22 539 23 45.