UWAGA: Nie korzystaj z linków otrzymanych od osób trzecich.

Przypominamy o konieczności zachowania ostrożności wobec wiadomości zawierających prośby o weryfikację Twoich danych. Nie odpowiadaj na tego rodzaju wiadomości, nie korzystaj z umieszczonych w nich linków, nie ujawniaj swoich danych. PKO TFI nigdy nie wysyła do Uczestników Funduszy próśb o weryfikację danych lub kontrolne wejście na rejestr dostępny w systemie IAT FI.

Logowanie

Zostań uczestnikiem Funduszy PKO

Jeśli nie posiadasz jeszcze funduszy zarządzanych przez PKO TFI